راه حل مشکلات جامعه و پاسخ به مطالبات مردم در نظام ولایت فقیه! «برای کنترل بازار چند نفر را اعدام کنیم تا عبرت شود!
رئیس کمیسیون صنایع و معادن: اگر در کنترل بازار دو نفر را درست و حسابی شلاق بزنیم، دو نفر را به موقع اعدام کنیم برای بقیه درس عبرت می‌شود.
قوه قضاییه کارهای خوبی را در این بخش شروع کرده که امیدواریم ختم به خیر شود.
دولت قبل در پرداخت یارانه به همه مردم اشتباه کرد، در کدام کشور به همه مردم یارانه داده می‌شود؟» یکشنبه ۲ دی ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah