شبکه اجتماعی توئیتر در اقدامی ضدتروریستی، حساب ۲۲ تن از فرماندهان «حماس» و «حزب الله لبنان» را مسدودکرد.

حساب‌های کاربری اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، فوزی برهوم، سخنگوی این جنبش و همچنین چندین حساب کاربری متعلق به اعضای این دفتر در بین حساب‌های مسدود شده هستند.

توئیتر همچنین اعلام کرد: حساب کاربری شیخ نعیم قاسم معاون سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش حزب الله لبنان، نیز مسدود شده است.

23 دسامبر 2018

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah