آخوند هاشمی شاهرودی رئیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و جلادی که یه مدت ده سال رئیس دستگاه قضائیه رژیم (دستگاه زندان و شکنجه و اعدام )بود روز گذشته ۲ دی ۹۷ مرد. آخوند شاهرودی یک بار برای درمان به آلمان رفته بود که با واکنش ایرانیان خشمگیم روبرو گردید و به سرعت و دزدانه او را از آلمان فراری دادند. گرچه از انتقام خشم مردم ایران گریخت اما او در منفوریت که سزاوارش بود مرد. لعتت بر او و دودمانش باد.

دوشنبه ۳ دی ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah