شماری از کارگران فصلی که خواهان کار در شرکت نیشکر هفت تپه بودند بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، صبح روز دوشنبه ۳دی۹۷ در پی جر و بحث تعدادی از کارگران فصلی با کارگزاران حکومتی در شرکت نیشکر هفت تپه، دو خودرو از مأموران نیروی انتظامی پاسگاه هفت تپه با ضرب و شتم چهارده نفر از آنان را دستگیر و به پاسگاه منتقل کردند.
بنا بر این گزارش با توجه به شروع فصل برداشت و بهره برداری در شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران فصلی و روزمزد که دارای سابقه کار قبلی هستند از دو هفته پیش بطور مرتب در حال ثبت نام جهت بکارگیری مجدد هستند.
اما امروز کارگزاران بهره برداری در پی اصرار جمعی از کارگران برای بکارگیری، با آنان وارد تنش شدند و بدنبال آن مأموران نیروی انتظامی با حضور در محل ۱۴ نفر از آنان را با ضرب و شتم دستگیر و به پاسگاه منتقل کردند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah