پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان عراق در مرز حاج عمران، در یک عملیات غافلگیرانه توانست یکی از مامورین سپاه قدس رژیم جمهوری اسلامی را امروز دوشنبه ۲ دی ۹۷ با چند کیلو مواد مخدر شیشه دستگیر کند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah