رویداد دلخراش و جانگداز آتش گرفتن بخاری یک مدرسه و سوختن سه دانش آموز در زاهدان را که همین چند روز پیش اتفاق افتاد همه خبر دار هستیم. حالا ببینید در شرایطی که کودکان معصوم قربانی نبود وسایل و امکانات گرمایشی مناسب میشوند؛ پکیج های سازمان نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در بازار چه می کنند؟ اخیرا در برخی از فروشگاه های شهر زاهدان پکیج های گرمایشی با آرام سازمان نوسازی مدارس بلوچستان و سیستان به فروش رسیده است!

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah