هفته پیش فیلم سخنرانی یک استاد دانشگاه! در زاهدان منتشر شد ما هم منتشر کردیم و نمیدانستیم او کیست؟ لذا ضمن پوزش از همه دوستان و هم کاران و هم وطنان میخواهیم هشیار باشند و باشیم!
مجید حسینی  مشاوررسانه ای قالیباف است.
از رانتخوان کنارقالیباف که خیلی ازپروژهای شهرداری مثل باغ کتاب رابعنوان پیمانکاراجرا کردو درواقع کارچاقکن شناخته شده شهرداری میباشد که حالا رویای نمایندگی دارد ودر سیستان وبلوچستان  متن سخنرانی پاره میکند!

اینجاست که میگن سلام گرگ بیطمع نیست !
دوشنبه ۳ دی ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah