حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین گفت که حکم صادره برای موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است.

آقای حبیبی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه تهران به ۱۰ سال و نیم حبس، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.
جلسه دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی در تاریخ دوم آبان ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد.

سوم دیماه نودوهفت

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah