گزارش تصویری از تجمع خانواده های کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز مقابل استانداری تجمع کنندگان خواهان آزادی عزیزانشان هستند.
دوشنبه ۳دی ۹۷

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah