ببینید چطوری دست هم را رو می کنند!
مهدی خزعلی:»خواهرم که ذوب در ولایت است،خانه ای غصبی در الهیه دارد ۷۵۰ میلیارد ارزش دارد.»
پسر آخوند خزعلی خواهرتان روی سفره انقلاب نشسته اند! و ای کاش همه نظامتان در حزب جمهوری یعنی حزب چماقداران که نهادینه کردن جنایت و فساد از دستاوردهایش است زیر آوار جمجمه شان متلاشی می شد تا این همه جنایت وفسا د نمی کردند.

 

 
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah