حسین موسویان-عضو تیم مذاکره کننده اتمی رژیم:
«استعفای ژنرال متیس، جان بولتون را شاد کرد. زیرا ماتیس هم موافق برجام بود و هم مخالف جنگ!
اگر فرد جایگزین وزیر دفاع در خط جان بولتون باشد، مثلث جدیدی از پومپئو-بولتون و رئیس جدید پنتاگون شکل می‌گیرد که اقدامات ضدایرانی را با شتاب بییشتری گسترش خواهند داد!» در باره تصمیم ترامپ به خروج نیروهای آمریکا از سوریه و استعفای وزیر دفاع ونماینده آمریکا در ائتلاف علیه داعش نوشتیم «به نظر می آید صدای تاری که ترامپ می نوازد فردا شنیده شود!» آیا حرف های موسویان و سفر شتابزده شمخانی به افغانستان و مذاکره با طالبان نشانه های از ترس و نگرانی جمهوری اسلامی از تغییر تاکتیک در سیاست آمریکا نیست؟

پنج دیماه نودوهفت

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah