خبرگزاری تسنیم، وابسته به نیروی تروریستی قدس امروز چهارشنبه ۵ دی ۹۷ از مذاکره علی شمخانی دبیر شورای امنیت رژیم با گروه طالبان و تداوم این مذاکرات خبر داد.
علی شمخانی، که برای دیدار رسمی یک روزه وارد کابل، پایتخت افغانستان، شد. در قالب این دیدار از مذاکره با طالبان خبر داد!
تسنیم از قول شمخانی نوشت که دولت اشرف غنی در افغانستان از این گفت‌وگوها اطلاع داشته است.
او گفت: «مجموعه ارتباطات و گفت‌وگوهای انجام شده با گروه طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.»
شمخانی هدف از گفت‌وگو با طالبان را «کمک به رفع مشکلات امنیتی موجود در افغانستان» عنوان کرد. پ.ن- چه شد که پرده برافتاد؟! جمهوری اسلامی که تا کنون پنهانی به طالبان سلاح و مهمات و پول و سایر خدمات برای اقدامات تروریستی در افغانستان یاری می رساند و روابطش را انکار می کرد؛ چه اتفاقی افتاده که شتابزده شمخانی را برای دیدار با طالبان روانه افغانستان کرده و پرده ها را کنار زده است؟

https://t.me/begoonah1

https://www.instagram.com/begoonah