مادران داغدار دانشجویان : مسئولان با جسم آغشته به خون فرزندانمان عکس می‌گیرند. جان پسر من با ناکارآمدی مسئولان دانشگاه به خطر افتاد .رفت و آمد مسئولان در بازدید از دانشجویان مصدوم تبلیغاتی و نمایشی است .اگر دانشجو سخن بگوید انگ سیاسی می‌خورد.

 

6 دیماه 97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah