بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و دعای خیر
بیش از ده روز است که از برادرانمان هیچ گونه خبری در دست نیست . خانواده های گرامی به دلیل نبودن خبر موثقی از سلامتی شان در نگرانی به سر میبرند .
به کدامین گناه ؟؟
همه ما نیک می دانیم که تنها گناه آنان ،فریاد حق طلبی و عدالت خواهی بود . بزرگترین گناه این همکاران گرامی آگاهی و بصیرت بود . آگاهی به فساد برنامه ریزی شده جهت به زمین زدن و تعطیلی شرکت بزرگ گروه ملی فولاد اهواز و بصیرت به نحوه برخورد با أین فساد و حفظ و صیانت از أین سرمایه گرانبهای استان .
آری . افراد آگاه و با بصیرت و مومن در سیستم آقایان نباید جایی داشته باشند و به همین خاطر است که با هزاران ترفند این افراد پاک سرشت را در زندان نگه داشتند .
ما کارگران شرکت بزرگ گروه ملی فولاد اهواز اعلام می نمائیم که هیچ وقت خواهان حضور در خیابانها سطح شهر برای احقاق حق نبودیم الا آنکه مجبورمان کرده باشند . حال نیز مسئولین استان گویا بنا به دعواهای جناحی سیاسی فی ما بین خود ، از حضور مجددمان در سطح شهر بدشان نمی آید . زیرا کارگران در این مدت به تمام وعده های خود جامه عمل پوشاندند.

6 دیماه 97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah