ترامپ در سفری اعلام نشده به عراق سیاست کلی دولت آمریکا در خاورمیانه را گفت:
در عراق می مانیم تا مواظب ایران باشیم
قصد عقب‌نشینی از عراق را نداریم
اگر لازم شد در سوریه کاری کنیم می‌توانیم از پایگاهمان در عراق استفاده کنیم. آخوندها وقتی خبر خروج آمریکا از سوریه را شنیدن اولش از جا پریدن و هورا کشیدن! اما یکدفعه وسط هورا کشیدن یادشان افتاد نکند کاسه ای زیر نیم کاسه باشد! حالا بد جوری نگران شده اند چون ترامپ می گوید برای جنگ با داعش رفته بودند سوریه حالا میخواهند روی ابوداعش (رژیم ایران) تمرکز کنند. طبعا جای نگرانی دارد و نقدا یک سیلی محکم هم از اسرائیل سپاه پاسداران در سوریه دریافت کرده و همین هم بیشتر مایه نگرانیشان شده است. آنهم در شرایطی که تحریم هستند و نارضایتی اجتماعی سرریز کرده و به جای جواب دادن به مشکل نان مردم زندان را نشان میدهند!

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah