شب کریسمس دختر و داماد دکتر کی‌نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، که با بورسیه جمهوری اسلامی برای تحصیل در مقطع دکترای معماری به سوئیس رفتند و بعد شهروند رسمی آمریکا شد‌ند.

ما خواهان اخراج تمامی ایادی و فرزندان وبستگان مقامهای حکومت ایران از آمریکا و دیگر کشورها هستیم.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah