حضور شماری از مردم و فعالان مدنی در خانه خانواده کریم‌بیگی برای یادبود مصطفی کریم‌بیگی، از شهدای قیام سال ۱۳۸۸
جمعه، ۷ دی نود وهفت

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah