شنبه 8 دى ماه 1397

اهواز: تجمع اعتراضى خانواده هاى بازداشت شدگان کارگران فولاد اهواز

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

 
شعار کشاورزان ورزنه اصفهان :می ایستیم می جنگیم، حقمونو میگیریم
تظاهرات کشاورزان ورزنه در خیابان‌های شهر ادامه دارد.
شنبه 8 دی 97

 
اعتراض استخدام شدگان دستیاری دندانپزشکی در دانشگاه جندی شاپور اهواز در اعتراض به لغو بخشنامه‌ی استخدام خود
شنبه 8 دی 97

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند رستم با پهن کردن سفره خالی برای چندمین بار مقابل فرمانداری
شنبه ۸ دی ۹۷

photo_2018-12-29_21-02-38
تجمع دانشجویان پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی در مقابل دفتر رئیس این دانشگاه در اعتراض به دریافت مبلغ اضافی شهریه و پاسخ نگرفتن به مطالبات شان
8 دی شنبه 97

photo_2018-12-29_20-58-03
صبح امروز شنبه ۸ دیماه ۹۷، بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان معترض در اینباره می‌گویند: پاداش پایان خدمت برای عده زیادی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی پرداخت نشده است.

photo_2018-12-29_20-55-09