گزارش تصویری دوم از تجمع بزرگ و باشکوه دانشجویان دانشگاه علوم در اعتراض به قربانی شدن دانشجویان در سانحه اتوبوس
در یک پلاکارد دانشجویان نوشته اند: برکناری مسئولین حاشیه ای این اتفاق نشان از درماندگی و وقاحت نظام اداری کشور دارد.
8 دی 97 شنبه

49002920_1171306653029572_2551263865778208768_n.jpg

گزارش تصویری از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم- شنبه ۸ دی ۹۷

49008900_1171305159696388_7289497693968138240_n.jpg