رفتار وحشیانه محمد مهدی طهرانچی یکی از مدیران دانشگاه آزاد با دانشجویان معترض
در حالیکه دانشجویان با تشکیل زنجیرهای انسانی مسیرهای ورود و خروج دانشگاه را بسته بودند مهدی طهرانچی برای باز کردن راه، ماشین سواری خود را بر روی دانشجویان می راند.
اینجاست که می بینیم در سیستم اداری نظام ولایت فقیه سرکوب تنها پاسخ مظالبات مردم است و هر مدیر و کارگزار حکومتی یک مهره سرکوب و غارت و چپاول در مافیای قدرت است.
یکشنبه ۹ دی

گزارش تصویری دوم از تجمع بزرگ و گسترده دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات
یکشنبه ۹ دی

 

48957954_1171929116300659_7409212309546991616_n.jpg

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات با شعار:
«دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد »

 

تجمع دانشجویان علوم تحقیقات در اعتراض به سانحه واژگونی اتوبوس و سخنان یک دانشجوی داغدار
«به خودشان زحمت نمیدن یک عذرخواهی بکنند! امروز رفیقامون مردن فردا هم ما می میریم!»
یکشنبه ۹ دی ۹۷

قرائت بیانیه مطالبات دانشجویان دانشگاه علوم توسط یکی از دانشجویان که بند بند آن مورد تایید دانشجویان حاضر قرار می گیرد

 

 

شعار : «دانشجوی با غیرت حمایت حمایت» در تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات
۹ دی ۹۷

شعار:»رو به میهن پشت به دشمن» در تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات
یکشنبه ۹ دی ۹۷
گزارش یکی از دانشجویان شاهد صحنه رد شدن ماشین طهرانچی از روی دانشجویان
یکشنبه ۹ دی