و چنین شد که خلق برخاست! پیام زندانی سیاسی سهیل عربی از زندان تهران بزرگ در سالگرد قیام پرخروش و پر فروغ دی ماه ۱۳۹۶ «و چنین شد که خلق برخاست!دیگر زنجیر را بر فرزندانش نپسندید.همه برخاستند از مشهد و قم و سبزوار و کرمانشاه تا دلاوران دورود و ایذه و دزفول و اصفهان
ایران، آتشی شد سوزنده دیکتاتور بر خویش لرزید……شهر دیگر سکوت را نپسندید
دیماه ۹۶در هر ماه تکرار شد شهرها در شورش و عصیان از هم پیشگی گرفتند
از اراک تا کازرون از شوش تا اهواز، از ایران تا گسترده قلب‌هایی که در آن می تپد
زنجیرها گسسته اند! چگونه این گزمه صدای ریختن زنجیرها را نمی‌شنوند؟ از اوین و گوهردشت و تهران بزرگ و قرچک ورامین تا زابل و وکیل‌آباد و شیبان و دیزل‌آباد
نه! دیگه تمومه ماجرا.
دیماه ۹۶فصلی را ورق زد
سرماپرستان و سیه دلان، دیگر زمانه‌تان به‌سر رسیده است.»
سهیل عربی / ۱۱ دی
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah