اهواز-خوزستان تجمع اعتراضی کارکنان اخراجی موسسه آرمان (تعاونی وحدت) مقابل استانداری
گزارشگر این تجمع می گوید همزمان هزار نفر از کارکنان این موسسه پس از ۱۰ سال سابقه کار اخراج شده اند.

12دی 97
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

تهران- تجمع بازنشستگان جلو مجلس با شعار:«بازنشسته بپا خیز علیه ظلم وتبعیض»
چهارشنبه ۱۲ دی

 

دفاع یک شیرزن از دستفروشان زحمتکش و محروم
درود بر این بانوی دلیر و بی باک

شعری از مهدی آبادانی تقدیم به مسئولین خائن!
چیزی بجز فریب ندارد دکانتان/ بیهوده است صحبت سود و زیانتان

تظاهرات و راهپیمایی بیش از دوهزار نفر ازکشاورزان خوراسگان اصفهان
با شعار: «نیروی انتظامی حامی دزدا نشو»
چهارشنبه ۱۲ دی

 

تهران-تجمع بازنشستگان جلو مجلس
با شعار :»عدالت کجایی؟ صبر ملت سر آمد »
چهارشنبه ۱۲ دی

 

تهران-تجمع بازنشستگان جلو مجلس
با شعار:»سفره ی ما خالیه ظلم و ستم کافیه»
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷

 

اصفهان -پل خواجو تجمع کشاورزان با شعار:»ای وزیر خائن آواره گردی»
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷

 

تجمع کشاورزان اصفهان با حضور گسترده بانوان که شعار می دهند:
«آب زاینده‌رود حق مسلم ماست»
«شیخ بهایی روحت شاد ، حقابه‌مون رو بردن»
چهارشنبه دوازدهم دیماه نودوهفت

 

 

اصفهان صدای شلیک ماموران سرکوبگر به سوی تظاهرات کشاورزان برای جلوگیری از راهپیمایی آنها به سوی استانداری
چهارشنبه ۱۲ دی

 

اصفهان

تظاهرات کشاورزان و حمله نیروی انتظامی که با واکنش مردم با شعار:»بی شرف بی شرف» روبرو شدند.
چهارشنبه ۱۲ دی

 
فیلمی دیگر از ضرب و شتم کشاورزان اصفهان توسط ماموران انتطامی و واکنش کشاورزان
یکی از کشاورزان به دو مامور سرکوبگر می گوید:»چرا جلوشان می ایستید؟!بذار حقش رو فریاد بزنه شما از ما نیستید.»
12 دی 97 چهارشنبه