روز دوشنبه دهم دی‌ماه،سه فعال کرد به نام‌های «فاضل قیطاسی» و «رضا اسدی» و هادی کمانگر» در شهر کامیاران توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند.

 

12 دی 97
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah