روز چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ترامپ در پایان جلسه کابینه در کاخ سفید در مورد خروج نیروهای آمریکا از سوریه و این که برخی می‌گویند «باعث تقویت ایران و سوریه می‌شود» گفت: «ایران به دلیل سیاست‌های من عوض شده و حالا مشکلات زیادی دارد. ایران نسبت به زمانی که من سر کار آمدم، کشور بسیار متفاوتی است. کاری که من کردم،ایران دیگر آن کشور نیست.

ایران دارد نیروهایش را از سوریه و یمن خارج می‌کند. برای ایران حالا بحث بقا مطرح است. ایران قدرتی در خاورمیانه بود و قصدشان این بود که کل خاورمیانه را بگیرند و اسرائیل را هم از بین ببرند. ولی ایران حالا کشوری متفاوت است. هر هفته در شهرهای مختلف شاهد تظاهرات هستند، که از قبل خیلی بیشتر شده است. که از قبل خیلی بیشترشده است. به دلیل کارهای ما، ارزش پول ملی‌شان در حال سقوط است و خیلی خبرهای بد برای آن‌ها در راه است. کارهای مالی که ما با ایران کرده‌ایم، آنها را حسابی گرفتار کرده است.»

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah