آخوند گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای :«بیشترین دغدغه حضرت آقا رسیدگی به وضع طلاب است، ایشان ازآنچه دارند، دریغ نداشته و ازآنچه دستشان می‌رسد، کوتاهی نمی‌کنند.
نفوذ خطر بزرگی است که حوزه علمیه قم را تهدید می‌کند، این حوزه مقتدای سایر حوزه‌های علمیه کشور همچون مشهد، اصفهان، تبریز و … بوده و چشم همه به حوزه علمیه قم است.
چرا باید در این حوزه تفکرات انحرافی پیدا شود؟ چرا باید حرف این افراد شنیده‌شده و یا احیاناً هوادار پیدا کنند؟ بیان این سخنان و ساخت فرقه‌های گوناگون از سوی «ام آی 6» به‌عنوان سرویس جاسوسی انگلیس است، آنان استاد ساختن فرقه‌ها بوده و این کار آنان مربوط به امروز هم نیست و از گذشته وجود داشته است.»!

پنجشنبه ۱۳ دی۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah