/۱۳دی/ ۹۷ اصفهان
تجمع و راهپیمایی کشاورزان ورزنه -دروازه عباس
با شعار:
روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟!
همشهری با غیر ت حمایت حمایت

 

 

 
تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان
با شعار:
«مرگ بر روحانی دروغگو» و «مسئول اگر ندارین برین قبرس بیارین!»
پنجشنبه ۱۳ دی ۹۷

 

 

 
صحبت های یکی از زنان کشاورز اصفهانی در جریان تجمع دیروز کشاورزان خطاب به مسئولان: «ما داریم زندگی کاذب میکنیم. تمام زنان در خانه نان میپزند و سبزی پاک میکنند. در خانه دیگران کلفتی میکنند. این درد دل همه زنان کشاورز است. به خدا ما بدبخت شدیم. ما فقیر و بدبخت شدیم. شما را به خدا و پیر و پیغمبر رحم کنید. به مردمی که فقیر شدند رحم کنید. به عالمی که بین جاهلان گمنان است. چرا به داد ما نمیرسید. چرا وقتی میخواهیم حرف بزنیم…».
روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷، کشاورزان استان ‎اصفهان در دور جدید اعتراضات خود با پایان مهلت ده روزه که برای برای تأمین حق آبه شان به دولت داده بودند، برای یازدهمین روز متوالی، علیرغم حضور گسترده ماموران یگان ویژه و پلیس ضد شورش اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
این تجمع از بستر خشک زاینده رود در مقابل پل خواجو اصفهان آغاز شد. کشاورزان قصد داشتند به سمت سی و سه پل و استانداری حرکت کنند که با ممانعت نیروهای نظامی مواجه شدند. آنها خواستار تأمین حق آبه و پرداخت خسارت از سوی دولت هستند.
12 دی 97