بخاری گازی در کتابخانه مدرسه‌ای در محله ولیعصر تبریز حادثه ساز شد.
به گزارش ایسنا وحید شادی‌نیا سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی در تشریح این خبر، اظهار کرد: عصر روز(پنجشنبه ۱۳ دی ۹۷) بر اثر این حادثه، ۱۲ نفر از دانش آموزان در کتابخانه مدرسه‌ای در خیابان ولیعصر تبریز دچار گاز گرفتگی شدند. وی افزود: در این حادثه ۱۰ نفر از دانش آموزان توسط اورژانس سرپایی درمان شده و دو نفر به بیمارستان انتقال یافتند. وضعیت تمامی مسمومان مساعد گزارش شده است. بعد معلوم میشود وضعیت مسمومان مساعد بوده یا خیر.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah