به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱۵ دی‌ماه نودوهفت ، عباس لسانی، فعال مدنی ساکن اردبیل که از سوی دادگاه تبریز به ۱۰ ماه حبس محکوم شده‌بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «عباس لسانی، روز جاری پس از خروج از منزل و به هنگام رفتن به محل کارش بازداشت شد و نزدیکان او هنوز نمی‌دانند که آیا این بازداشت در ارتباط با حکم ۱۰ ماه حبس صادر شده برای وی است یا خیر».
عباس لسانی در ۱۱ تیرماه سال‌جاری در آستانه گردهمایی فرهنگی سالانه قلعه بابک در اردبیل بازداشت شده بود .
همچنین رزاق محمدى فرحانی هموطن آبادانی که پس از حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
رزاق  محمدی فرحانی از جمله بازداشت شدگانى است  که در ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah