بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛ از روز جمعه ۱۴ دی ۹۷  حسن بيت عبدالله زير شكنجه شديد قرار گرفته است بطورى كه او را در محوطه زندان به ميله هائى بسته اند و او را شكنجه مى كنند.

شكنجه اين زندانی بعد از اعتراض به برخورد ماموران زندان با زندانيان همبندش و فشارهاى غيرقانونى كه به آنها وارد مى شود.

بستگان اين زندانى،مسؤليت شكنجه فرزندشان و اين برخورد غير قانونى را به عهده «خسرو هاشم پور» رئيس زندان مسجد سليمان و ديگر مسؤولين زندان مى دانند.

حسن بيت عبدالله سی ودو  ساله از اهالى شهر شوش روستاى كعب بيت خلف مسلم در مهرماه  ۹۴ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود و سپس در دادگاه به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و محاربه با خدا به بیست وپنج سال حبس در زندان مسجد سليمان محكوم شده است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah