تجمع مشتریان ایران‌ خودرو، سایپا، بهمن موتور، و سایپا سیتروئن مقابل دادسرای عمومی انقلاب به دلیل گرانی قیمت‌های اعلام شده و تاخیر در صدور دعوت‌نامه‌ها
شنبه ۱۵ دی۹۷

 

تجمع اعتراضی حواله داران بهمن موتور و رامک مقابل دادسرای عمومی تهران
شنبه، ۱۵ دی ماه ۹۷

 

 

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض به کیفیت غذا و عملکردمعاونت‌دانشجویی در مقابل غذاخوری مرکزی اقدام به تجمع کردند
۱۵دیماه۹۷

فیلمی دیگر از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض به کیفیت غذا و عملکردمعاونت‌دانشجویی در مقابل غذاخوری مرکزی اقدام به تجمع کردند
۱۵دیماه۹۷

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah