فرزانه زیلابی، وکیل علی نجاتی شرایط محل بازداشت ووضعیت وی را وخیم اعلام کرد.

قسمتی ازبیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در ارتباط با اظهارت وکیل علی نجاتی :

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی علی نجاتی ، کارگر زندانی شرکت هفت‌تپه، اظهار داشت «این کارگر که در تاریخ هشتم آذرماه در یک اقدام مشترک از سوی اجرای احکام کیفری شهرستان اندیمشک و ماموران امنیتی وزارت اطلاعات برای عناوین اتهامی جدید دستگیر شد، همچنان تحت بازداشت موقت قرار دارد. وی اگرچه از بازداشتگاه امنیتی به زندان دزفول منتقل شده، اما شرایط بند محل نگهداری خود را بسیار نامساعد دانسته و این مسئله بیماری قلبی و تنفسی وی را تشدید کرده است.
با توجه به بیماری‌های قلبی و کلیوی موکل بنده و خطرناک بودن وضعیت جسمی وی، از تاریخ بازداشت، لوایح متعددی به شعبه اول دادیاری دادسرای شوش ارائه و تقاضای فک قرار بازداشت علی نجاتی را داشته ام واز قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی و تبدیل مجازات حبس وی را داشته‌ام.
متاسفانه در حالی که وضعیت جسمی این کارگر بازداشتی، روز به روز بدتر شده و دسترسی منظم به داروهای خود ندارد، با تعلل و تاخیر، تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع نشده است. در حالی که پزشک زندان نیز ارجاع موکل به پزشک متخصص را ضروری تشخیص داده است.»

شنبه ۱۵دی ۹۷

 

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah