روز پنج‌شنبه سیزدهم دی‌ماه نود وهفت ، گروهی از کولبران کرد در ارتفاعات مرزی صومای برادوست در مرز ارومیه مورد تیراندازی نظامیان حکومتی قرار گرفته‌اند و در پی شلیک این نیروها یک کولبر کُرد به نام «یعقوب (کامیان) نیک‌سیرت» فرزند رزاق اهل روستای «جوجهی» از توابع محال صومای برادوست ارومیه جان سپرد.
نیروهای  مرزی رژیم بدون اخطار قبلی این گروه از کولبران را بدون اینکه کالای قاچاقی را به‌همراه داشته باشند به رگبار بسته‌اند. شلیک مستقیم به این گروه از کولبران توسط نظامیان حکومتی مستقر در پاسگاه مرزی بردوک صورت گرفته است.
در همین رابطه نیز، روز چهارشنبه دوازدهم دی‌ماه، یک کولبر کُرد به نام «صابر محسنی» ٢١ ساله فرزند عمر اهل شهرستان بر اثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی به شدت زخمی و همزمان یک کولبر دیگر به نام «آمانج شکری» فرزند توفیق اهل نوسود براثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی در مرز این شهرستان زخمی شد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah