فرانسه از ماه سپتامبر و پیش از اجرایی شدن تحریم‌های نفتی واردات نفت از ایران را متوقف کرده است.یونان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا واردکنندگان اروپایی عمده نفت ایران در نه ماهه سال ۲۰۱۸ بوده اند. فرانسه طی ماه های اخیر واردات نفت ایران را کاهش داده و در حالی که به طور معمول ۳۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تن نفت از ایران به طور ماهانه وارد می کرد این رقم را در ماه اوت به ۴۰ هزار تن کاهش داده و در ماه سپتامبر هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است.

یکشنبه ۱۶ دی ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah