امروز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ گروهی از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی از سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به اجرایی نشدن طرح جذب، روبروی سازمان استخدامی کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.

http://t.me/begoona1

https://www.instagram.com/begoonah