روز یکشنبه ۱۶دی‌ماه ۹۷ رویا صغیری دانشجوی تبریزی که در جریان تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶ بازداشت شده بود، پس از انتشار نامه‌ی اسماعیل بخشی و واکنش صادق زیباکلام متن زیر را در صفحه‌ی اینستاگرام خود منتشر کرد:
«تا امروز چیز زیادی از روزهای بازداشت و زندان ننوشته‌ام؛ معتقدم آنچه بر من گذشته، درمقابل آنچه زنان و مردانِ نامشان با شرافت گره خورده، زیسته‌اند، هیچ نیست. و بعد از خواندن روایت اسماعیل بخشی از زندان و شکنجه و عواقب ادامه‌دارِ روحی و جسمی آن، مطمئن شده‌ام که همینطور است.
اما مشاهده ی توییتی از زیباکلامِ استمرار طلب و مجوزی که برای شکنجه‌ی گروه‌هایی مشخص صادر کرده، به نوشتن وادارم کرد.

کاش کسی پیدا شود و پاسخ دهد که در دی ماه نود و شش، من، بعنوان یک دانشجوی بیست ودوساله‌ی معترض به وضع موجود که اعتراضش را بیان داشته، چرا مورد آزارهای روحی و روانی، بازجویی تحتِ فشارِ روانیِ شدید و تفتیش عقاید قرار گرفتم؟
بماند که حتی نحوه‌ی بازداشت بنده کاملا غیرقانونی بود؛ آقایی که به دلیل داشتن چشم بند چهره‌اش را هم ندیدم، در حین فحاشی و به زبان آوردن الفاظ رکیک، ضربه زدن به سر بنده را هم دریغ نمی‌کرد.‌
شایان ذکر است که صادق زیبا کلام بعد از افشاگری اسماعیل بخشی از شکنجه‌های دوران بازداشت، ضمن متهم کردن وی به دروغگویی در توییتر خود نوشت:
«اگرحتی نیمی از حرفهای اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشد،این سئوال مطرح میشودکه چرا اورا آنگونه شکنجه کرده اند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده،نه ارتباط با بیگانگان،نه دست داشتن دراقدامات تروریستی،نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار واعتراف مامورین اورا شکنجه کرده باشند».

با این توییت، ماهیت واقعی صادق زیبا کلام تئوریسین شکنجه به خوبی برملا می شود که زندانبانان به راحتی برای گرفتن اقرار و اعتراف مجاز به شکنجه زندانیان هستند.
در واقع آقای اي زيبا كلام استاد دانشگاهي كه شكنجه را مجاز مي داند مي خواهد بگويد كه اول تهمت بزنيد و بعد شكنجه كنيد.
یکشنبه ۱۶ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah