ترامپ گفت:
«وضعیت آنها اصلا خوب نیست. آنها می‌خواهند گفتگو کنند.»
رئیس جمهور امریکا این خبر را روز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ در گفتگوی کوتاهی که با خبرنگاران داشت در پاسخ به «پرسش در باره ایران اعلام کرد و گفت: آنها وضعیت خوبی ندارند و می خواهند گفتگو کنند.»
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah