من مادرآتنا دائمی دختری هستم که بارها در زندان شکنجه شد
زمانی که دخترم در انفرادی بود بارها با فکر شکنجه شدنش شکستم،هرگز نتوانستم از دخترم در مورده شکنجه های دوران بازجویی سوال کنم اما هربار که کسی از من یا آتنا در مورده شکنجه ها سوال کرد و من مجبور به شنیدن شدم، شکستم، شکنجه نه فقط در دوران بازجویی بلکه در تمام مدت انفرادی و بازجویی و حبس و دادگاه و زندان و دادسرا در ایران رایج است،در تمام لحظه هایی که همراه با آتنا بودم در دادگاه و دادسرا شاهد بودم که قاضی و بازپرس و دادیارو… هرگز دست از تحقیر و شکنجه روانی فرزندم بر نداشتن،این شکنجه ها فقط مختص زندانیان نیست،همراه با زندانی خانواده هایشان نیز شکنجه میشوند،نه فقط شکنجه روحی و روانی که خود من و دخترم هانیه سال گذشته زمانی که در مقابل زندان اوین برای پیگیری پرونده انتقال آتنا رفته بودیم به مدت پنج ساعت بازداشت شدیم ومورد ضرب و شتم ماموران و نیروهای لباس شخصی سپاه و زندان قرار گرفتیم،کتک زدن و فحاشی به یک مادر در کدام مسلک و دین و کشور مورد تایید است.

زمانی که در مقابل زندان به همراه دختر کوچکم مورد هجوم حداقل۱۰ مامور مرد قرار گرفتیم،خود را در مقابل دختر کوچکم قرار میدادم تا ضربه های باتوم وشوکر به جگر گوشه ام اصابت نکند که آن ضربه ها بعد از گذشت یکسال آثار خود را نشان داده و امروز قادر به راه رفتن نیستم،زمانی که ماموران لباس شخصی الفاظ رکیک و جنسی به زبان می اوردند در خود شکستم و تحقیر شدم ،اما تنها نگرانی من در آن زمان دخترم بود با تمام قدرتم دستش را در دستم نگه میداشتم که مبادا او را هم مانند آتنایم از من جدا کنند،شکنجه من، خورد شدن من، زمانی تکمیل شد که بعد از آن ضرب و شتم درد به جانم افتاد بارها با خودم تکرار کردم چه بر سر فرزندم در انفرادی آمده؟ یا زمانی که دخترم را به زندان قرچک بردند چگونه اورا مورد ضرب و شتم قرار دادند؟ زمانی که به منِ مادر رحم نکردند با او چه کردند؟پس از گذشت چهار سال اکنون من آن فرد سالم سابق نیستم،مادری هستم با روحی آزرده و جسمی آسیب دیده که حتی ایستادن و راه رفتن برایم دشوار شده،و شکنجه امروز من این است که به دلیل بیماری و جراحی شاید نتوانم برای مدت طولانی دخترم را ملاقات کنم و در آغوش بگیرم،من هم همراه با آقای اسماعیل بخشی خواهان پاسخ وزیراطلاعات هستم،که مامورانشان بر اساس چه قانونی من و دخترم را مورد ضرب و شتم قرار دادند؟

هفده دی نود وهفت
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah