محمد حسین‌زاده، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان سی ساله و ساکن شهرکرج و دانش‌آموخته‌ی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر عصر روز دوشنبه ۱۷ دیماه۹۷ توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد.
نیروهای امنیتی پس از بازداشت این فعال مدنی به منزل وی رفته و وسایل شخصی او را نیر ضبط کرده اند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah