الهام احمدی درویش محبوس در زندان زنان قرچک که با شکایت محمدی رئیس زندان قرچک دادگاهی شده بود با رأی دادگاه کیفری به تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش سایت مجذوبان نور الهام احمدی به دلیل انتشار یک فایل صوتی که در آن از وضعیت فاجعه‌بار زندان قرچک و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار سخن گفته بود، به دو اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأموران در حین انجام وظیفه، دادگاهی شده است.

سه شنبه ۱۸ دی ۹۷

http://t.me/begoona1

https://www.instagram.com/begoonah