میثم آل مهدی از فعالین کارگری فولاد اهواز  در توئیتر از آزادی غریب حویزاوی خبر داده و نسبت به آزادی تمام رفقایش ابراز امیدواری کرده  است و در توضیح عکس نوشت:
دکترطارق حلفی که در تصویر پایین بین من و رفیق غریب هستند همچنان در بازداشت به سر میبرد.

دوشنبه ۱۷ دی۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah