خبرگزاری رویترز – ۸ ژانویه ۲۰۱۹ – ۱۸ دی ۹۷ : هلند روز سه شنبه گفت ایران در ارتکاب دو قتل سیاسی دخیل بوده که منجر به تحریم های اتحادیه اروپا علیه تهران شده است.
استیف بلاک Stef Blok ، وزیر خارجه هلند در نامه‌ ای به پارلمان این کشور گفت: سرویس اطلاعاتی هلند « شواهد قوی در دست دارد که (رژیم)ایران در قتل دو تبعه هلندی ایرانی تبار در شهرهای آلمر Almere در سال ۲۰۱۵ و لاهه در سال ۲۰۱۷دست داشته است،».

http://t.me/begoona1

https://www.instagram.com/begoonah