روزیکشنبه ۱۶دی ۹۷ زهرا نویدپورپیکربی جانش درمنزل مادرش پیدا شد.
زهرا نویدپور زن جوان ۲۸ساله که قبل از این چند فایل تماس صوتی منتشر کرده بود. این فایل‌ها مربوط به سلمان خدادادی نماینده مجلس از ملکان است که این زن جوان را تهدید به قتل کرده بود.
پیشتر از این زهرا نویدپور به علت تجاوز از این نماینده مجلس شکایت کرده بود.
زهرا نویدپور اعلام کرده بود که تا احقاق حق به پیگیری حقوقی و قضایی خود ادامه می دهد. اما پیگیری های قضایی بی نتیجه ماند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah