بنده نیز بارها طی شکنجه های متعددی قرار گرفته ام .که از نمونه های آن میتوان به دی ماه ۸۷ در کرمانشاه به خاطر عضو بودن در جنبش (ما هستیم ) اشاره کنم که به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه و حتی آویزان کردن بنده به سقف توسط نیروی انتظامی اشاره کنم .
بله از نمونه های دیگر میتوان به عاشورای ۸۸ اشاره کنم که توسط بسیجی ها و لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به شدت مورد ضرب و شتم با باتوم قرار گرفتم که با وجود اینکه سالها از این موضوع میگذرد اما اثار آن بر روی ساق پاهای من به وضوح کاملا قابل مشاهده می باشد .

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah