طی دو ماهه گذشته بیش از ۳۲۰ تن از کارگران معدن طلای آقدره در شهرستان تکاب اخراج شده اند.

کارگران اخراجی میگویند؛ کارفرما با توجیه فصلی بودن کار، از تمدید قرارداد با آنها خودداری کرده است و کارگران برخی از واحدهای این شرکت معدنی را خانه نشین میکند.

چهارشنبه ۱۹دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah