به گزارش خبرهای رسیده خودروی حامل  آخوند مزارعی رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد  به گلوله بسته شد. وی از این سوء قصد جان سالم به در برد
خودروی رئیس دادگستری مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته است.
خبرگزاری صدا و سیمای رژیم در صفحه اینستاگرامی خود از شلیک ۲۴ گلوله به سمت خودروی حامل رئیس دادگستری خبر داد.

چهارشنبه ۱۹دی ماه۹۷​

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah