مسعود پلمه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می‌گوید پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا تعداد قابل توجهی از بندرهای خارجی ورود کشتی‌های ایرانی را ممنوع کرده‌اند.
به گزارش ایلنا دبیرکل انجمن کشتیرانی اظهار داشت برخی از این بندرها متعلق به کشورهای «دوست و برادر» هستند.
به گفته وی از زمان خروج آمریکا از برجام ۲۰ شرکت حمل و نقل دریایی بنادر ایران را ترک کرده‌اند و فهرستی که در دوره تحریم‌های قبلی علیه صنعت دریایی کشور وجود داشته مجددا احیا شده است و نام اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه بندری و دریایی درآن دیده می‌شود.

۱۹ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah