سپیده قلیان : من در مرحله‌ی دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ی اسماعیل بخشی بودم و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او.
به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند. حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم اسماعیل بخشی ، در دادگاه عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah