تلخ است اما خواندنی و شنیدنی! چرا؟ درک وتجربه مشترک همه ما ایرانی ها پاسخی مشترک برای این موضوع دارد. در ایران نفت خیز چرا باید دانش آموزان یک مدرسه هر روز صبح یک بطری نفت برای روشن کردن بخاری و گرم کردن کلاسشان با خود ببرند؟! دلیلش را می دانیم اما ببینیم داستان چیست.«مجتمع دام» یکی از مناطق حاشیه شیراز است که یک مدرسه عشایری در آن واقع شده هر یک از 90 دانش‌آموز این مدرسه یک بطری با خود به همراه دارد که هر روز صبح از خانه نفت برای بخاری نفتی کلاس شان می‌آورند. این در حالی است که حکومت آخوندها سالانه یک میلیون نفت مجانی به حکومت سوریه چه در دوره حافظ است و چه در دوره بشار اسد داده و همچنان می دهند. اما راه حل چیست؟ راه حل بستگی به این دارد ما در کجا هستیم و چه وظایفی باید برای خود در قبال سرنوشت خود و میهنمان قائل باشیم. اعتصاب و اعتراض و قیام وظیفه هر ایرانی و همه افشار جامعه است . ایرانیان خارج در حمایت از قیام می توانندنقشی چشمگیر داشته باشند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah