روز پنجشنبه ۲۰ دی ۹۷ در جریان تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش کرمانشاه، نیروهای انتظامی اقدام به بازداشت یکی از معلمان معترض کرده و وی را به خودروی نیروی انتظامی منتقل کردند.
هنگامی که این معلم بازداشت شده به نام پدرام فر را به خودروی نیروی انتظامی منتقل می کنند سایر معلمان اعتراض کردند و با سردادن شعارهایی مأموران را ناچار به عقب نشینی کرده و او را آزاد می‌کنند. به گفته یکی از معلمان، هنگامی که پدارم فر از خودروی نیروی انتظامی پیاده شد حالت گیجی و عدم تعادل داشته و مشخص نیست ظرف چند دقیقه چه بلایی به سر این معلم بازداشتی آورده بودند.

http://t.me/begoona1

https://www.instagram.com/begoonah