بنابه اخبار خبرگزاریهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا روز جمعه از آغاز خروج نیروهای خود از سوریه خبر داد.
شان رایان، سخنگوی این ائتلاف در این رابطه گفت: «برای حفظ امنیت عملیات ما از زمان یا محل تحرکات نیروهای نظامی خود سخن نخواهیم گفت.»

جمعه ۲۱ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah